Grāmata

Klajā nācis Dr. phil. Māra Kūļa grāmatas “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” otrais papildinātais izdevums

LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieka, filosofijas doktora Māra Kūļa monogrāfijā “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” ir aplūkota teroristiskās organizācijas Islāma valsts (jeb DaeshISIS) augsne, vēsture, šodiena un nākotne. Autors analizē islāmu, vahābismu un salafismu, arābu valstu politiku, Irākas kara radīto nemieru, lielvalstu ģeopolitiskās ambīcijas un arī radikālo islāmistu sapņus par “taisnīgumu pasaulē un Kalifātu”. Atbildes tiek meklētas islāmisma un džihādisma kustības izveidē kopš 20. gs. sākuma un Islāma valsts politiskajās, stratēģiskajās un reliģiskajās idejās. Grāmata ir sarakstīta viegli lasāmā un raitā valodā ar pārliecību, ka terorisma savaldīšana ir svarīga ikvienam civilizētajā pasaulē. Taču, lai to izdarītu, ir nepieciešams ne tikai militārs un policejisks spēks, bet arī izpratne un zināšanas par to, kas notiek teroristu prātos. Facoltà di Teologia di Lugano (Šveice) profesors Andris Marija Jerumanis atzīst: “Māra Kūļa grāmata neapšaubāmi ir izcila un pašreizējā situācijā ļoti vērtīga.”

Otrajā papildinātajā izdevumā ir ieviesti vairāki labojumi un precizējumi; iekļauti saturiski papildinājumi gan tekstā, gan piezīmēs un papildināta bibliogrāfija. Turklāt grāmata ir arī bagātināta ar detalizētām kartēm un jauniem attēliem.

Lai gan Islāma valsts patlaban ir zaudējusi gandrīz visas teritorijas, daudzi tās atbalstītāji turpina dzīvot un uzturēt terorisma idejas, radot draudus gan Eiropai, tajā skaitā Latvijai, gan visai pasaulei. Grāmatā brīdināts, ka Islāma valsts atbalstītāju kopskaits pasaulē varētu būt aptuveni 50 miljoni cilvēku. Turklāt Islāma valsts un līdzīgu teroristisku organizāciju savdabīgā un neticami dzīvotspējīgā ideoloģija turpina uzrunāt dažādas ievirzes cilvēkus – naivos, konvertītus islāmā, avantūristus, tos, kas pārsātinājušies ar Rietumu brīvību, tos, kam atriebe saldāka par mieru utt. Izmantojot ilustratīvo materiālu, autors parāda, ka liela loma ir Islāma valsts izcilajām spējām sekmīgi darboties internetā un izplatīt efektīvu propagandu.

Terorisma ideju saknes ir kultūrvēsturiski dziļas, un to apciršana nav vienā dienā paveicams uzdevums. Eiropas Parlamenta deputāts un EP Pretterorisma komitejas pārstāvis Artis Pabriks raksta: “Šis pētījums ir labs ceļa rādītājs un padomdevējs tiem lēmumu pieņēmējiem un sabiedriskās domas veidotājiem, kuri nebaidās saukt lietas īstajos vārdos.” Tāpēc Māra Kūļa monogrāfija ir viens no būtiskiem pieturas punktiem, analizējot tematu “Latvija un drošība”.

Grāmatai ir 523 lpp., cietais sējums, izmērs – A5, iespiesta Jelgavas tipogrāfijā.
Grāmatā ir arī kartes, diagrammas, melnbalti un krāsaini attēli.
ISBN 978-9934-506-53-6

Grāmatu var iegādāties grāmatu tirdzniecības vietās un internetā:

Ieskats

Latvijas Universitāte pagodināja grāmatas autoru ar Suminājuma rakstu par izcilu veikumu pētniecībā - grāmatu "Terorisma krustugunīs. Islāma valsts"

Saturs

Ievads

Pirmā daļa. Augsne

Jaunie laiki

Naida trīsstūris — Izraēla, Ēģipte un Saūda Arābija

Tūkstoš deviņi simti septiņdesmit devītais

Otrā daļa. Tapšana

Zarkāvī — no sīka bandīta par kustības līderi

Irākas karš — Zarkāvī slavas mirklis

Irākas pazemošana jeb Zarkāvī bandas iespēju laiks

Zarkāvī mudžāhidu pretošanās kustība

Uz sagrāves robežas

Islāma valsts Irākā un Levantē

Kalifāts

Triumfs un apsīkums

Trešā daļa. Ideja

Vilinājums

Ticība

Islāma valsts islāms

Valsts

Ģenerālplāns

Propaganda

Nobeigums bez gala

Fragmenti

Skatīt vēl

Atsauksmes

Mēģināt šos ar mūsdienu globalizētās sabiedrības iekšējiem konfliktiem un ar negaidīti tiešiem un nepastarpināti nežēlīgiem nāves draudiem saistītos fenomenus aplūkot un skaidrot plašākā kultūru un civilizāciju attīstības un savstarpējo attiecību vēsturiskā un – svarīgi! – nākotnes perspektīvā, – to šodien uzņemas darīt pavisam nedaudzi. Vēl vairāk: skatīt Islāma valsti ne tikai kā labi drīz iznīcināmu ļaunuma centru vai draudu, ar kuru jātiek galā sabiedroto spēku koalīcijai vai tās atbalstītiem reģionāliem militāriem spēkiem, bet gan arī kā fenomenu, kas vairāk, daudz vairāk pastāsta par Eiropu un Rietumiem – šāds uzdevums nu reiz ir īsts kaskadiera cienīgs pienākums.

ravis_bicevskis_bw
Dr. phil. Raivis Bičevskis
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Dr. Māra Kūļa fundamentālais darbs par Islāma valsti ir ļoti vajadzīgs, gaidīts un savlaicīgs papildinājums radikālā islāma izpētē. Pat ja Islāma valsts šķietami velk pēdējos elpas vilcienus, daudzi tās atbalstītāji turpinās dzīvot Tuvajos Austrumos un daudzās Eiropas valstīs. Neveiksmīgā integrācija, imigrantu atsvešinātība, varbūt vienkāršs jaunatnes pagurums no brīvības Rietumu sabiedrībās ir tikai daži no iemesliem, kas ļaus teroristiem papildināt savas rindas arī Rietumos. Jo ātrāk spēsim atteikties no sabiedrības problēmu apzināšanas vēlmju izteiksmē un paskatīsimies acīs skarbajai realitātei, jo veiksmīgāk spēsim pasargāt savus līdzcilvēkus un ģimeni no radikālā islāma draudiem. Šis pētījums ir labs ceļa rādītājs un padomdevējs tiem lēmumu pieņēmējiem un sabiedriskās domas veidotājiem, kuri nebaidās saukt lietas īstajos vārdos.

pabriks - kopija
Dr. sc. pol. Artis Pabriks
Eiropas Parlamenta Pretterorisma komitejas pārstāvis, Latvijas Republikas ārlietu ministrs (2004–2007) un aizsardzības ministrs (2010–2014)

Māra Kūļa grāmata neapšaubāmi ir izcila un pašreizējā situācijā ļoti vērtīga. Darbu, no vienas puses, raksturo skaidrība, pateicoties analītiskai pieejai, un, no otras puses, tas neizslēdz sintētisku redzējumu par Islāma valsts fenomenu. Nopietnā analītiskā pieeja palīdz iedziļināties tēmā, kas informatīvajā telpā bieži tiek aplūkota vienkāršoti un virspusēji, ideoloģiski ievirzīti, bez diferencēta skatījuma.

jerumanis - kopija
Dr. theol., Dr. med., prof. Andris Marija Jerumanis
Facoltà di Teologia di Lugano, Šveice

Māra Kūļa monogrāfija “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” ir tapusi īstajā brīdī, jo Tuvo Austrumu lokālās problēmas ir pāraugušas globālā konfliktā, kas ietekmē visas pasaules valstis, to skaitā arī Latviju. Piedāvājot sniegt visaptverošu ieskatu Islāma valsts ideoloģijas ģenēzē, kustības vēsturiskajā attīstībā un jaunākajās tendencēs, autors ir uzņēmies paveikt iespaidīga apjoma darbu.

Monogrāfija ir nozīmīgs devums Latvijas intelektuālajā grāmatniecībā, jo tā sniedz plašu pārskatu par mūsdienās pašām aktuālākajām sociāli politiskajām problēmām, ļaujot izprast to saknes un rosinot meklēt risinājumus.

Anita Stašulāne
Dr. theol., prof., Daugavpils Universitāte
Dr. theol., prof. Anita Stašulāne
Daugavpils Universitāte

Māra Kūļa monogrāfija ir akadēmiski un sociāli nozīmīga grāmata, kas atbild sabiedrības vajadzībai pēc kompetentas, raiti lasāmas un panorāmiskas informācijas latviešu valodā par Islāma valsti. Tā ir dialoģiska, jo iesaista sarunā par to, kas ir Islāma valsts ideja un kāpēc tā piesaista patērnieciskuma pārņemtos Rietumu kultūrai piederīgos cilvēkus un izskatās pievilcīga uz ideālu, mērķu un vērtību ziņā patlaban “šķidrās sabiedrības” (Z. Baumana apzīmējums) fona.

kiope - kopija
Dr. phil., prof. Māra Kiope
(Rīgas Augstākais Reliģijas zinātņu institūts)

Par autoru

Grāmatas “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” autors ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, filosofijas doktors Māris Kūlis.

  • Intervija laikrakstā Latvijas avīze (skatīt)
  • Saruna par humanitārajām zinātnēm un drošību žurnālā Innovation (skatīt)
  • Raksts žurnālā Klubs, 2018. g. augusta numurs, 36.–40. lpp. (skatīt)
  • Raksti ziņu portālā Delfi (skatīt 1 / skatīt 2 / skatīt 3)